Úvod

Od roku 2002 pôsobím ako súdny znalec v odbore Stavebníctvo v odvetví ohodnocovanie nehnuteľností a pozemné stavby. Svoje služby poskytujem prevažne v Košickom kraji – okres Rožňava, no pôsobnosť  znalca je na celé územie republiky.


Vyhotovujem znalecké posudky na:

  • byty
  • rodinné domy
  • obytné domy
  • rekreačné zariadenia
  • rekreačné a záhradkárske chaty
  • garáže a nebytové priestory
  • pozemky
  • haly a výrobné prevádzky
  • príslušenstvo budov