Kontakt

Ing. Miroslav Gdovin Tomáš                                                                

Zoltána Fábryho 43                                                                          

04801 Rožňava                                                                                                           


tel.: 0911 / 235 957

e-mail: ing.mgt@hotmail.sk


Zápis v zozname znalcov       

Evidenčné číslo znalca: 910886

Odbor: 370000 – Stavebníctvo

Odvetvie: 370901 – Odhad hodnoty nehnuteľností