Znalecký posudok

ODHAD HODNOTY NEHNUTEĽNOSTÍ - ING. MIROSLAV GDOVIN TOMÁŠ - 0911 235 957

POSTUP

Zadávateľ telefonicky alebo emailom špecifikuje nehnuteľnosť a účel pre ktorý sa má ohodnotiť.

Ako znalec Vás oboznámim aké podklady sú potrebné k ohodnoteniu a aká je predpokladaná cena za znalecký posudok.

Dohodneme sa na termíne a okolnostiach obhliadky nehnuteľnosti.

Pri obhliadke zameriam nehnuteľnosť, vyhotovím fotodokumentáciu aktuálneho stavu a preberiem podklady potrebné k ohodnoteniu.

Odovzdám Vám vypracovaný posudok v dohodnutom počte rovnopisov, vrátim zapožičanú dokumentáciu a vystavím faktúru za odmenu znalca.

ODBORNOSŤ

Ako znalec pôsobím od roku 2002. Túto profesiu som začal vykonávať ako prirodzený doplnok k viac ako 20 ročnej praxi v stavebníctve.

Znaleckú činnosť vykonávam ako znalec zapísaný v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, v zmysle Zákona č. 382/2004.

Dbám o diskrétnosť získaných informácií a ako znalec som viazaný mlčanlivosťou.

ZNALECKÝ POSUDOK PRI ÚVERE AKCEPTOVANÝ VŠETKÝMI BANKAMI​