KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

V prípade záujmu o vypracovanie znaleckého posudku nehnuteľnosti ma neváhajte kontaktovať.

INFORMÁCIE O MNE

OBLASŤ ČINNOSTI
370000 – Stavebníctvo
370100 – Pozemné stavby
370901 – Odhad hodnoty nehnuteľností

Evidenčné číslo: 910886

ADRESA

Zoltána Fábryho 43, 048 01 Rožňava

TELEFÓN:

0911 235 957

EMAIL

ing.mgt@hotmail.sk